Torneo de Golf

Copa Hiroshima

Compartir en
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Hioraki Tanaka 18 1 77 11.00 66 -6
Gonzalo Ricieri 18 1 89 18.00 71 -1
Yoshiko De Yamashita 18 1 101 28.00 73 +1
Bent Jakobsen 18 1 89 16.00 73 +1
Mauro Denekilde 18 1 101 25.00 76 +4
Miguel Cobos 18 1 98 22.00 76 +4
Eichi Maeyama 18 1 94 17.00 77 +5
Jorge Bohn 18 1 89 12.00 77 +5
Jose Costa 18 1 105 28.00 77 +5
Sebastian Urdinola 18 1 108 30.00 78 +6
Masanari Suzuki 18 1 99 21.00 78 +6
Noriko de Mochizuki 18 1 111 33.00 78 +6
Kaoru Shima 18 1 98 19.00 79 +7
Kae De Yamashita 18 1 107 28.00 79 +7
Alfonso Baigorria 18 1 101 20.00 81 +9
Diego Soler 18 1 108 27.00 81 +9
Mariano Uranga 18 1 97 13.00 84 +12
Luciano Viana 18 1 96 12.00 84 +12
Fernando Burzio 18 1 98 14.00 84 +12
Juan Szopa 18 1 106 21.00 85 +13
Javier Cesar 18 1 105 20.00 85 +13
Ramiro Judais 18 1 118 33.00 85 +13
Ingrid Wenner 18 1 107 21.00 86 +14
Shun ODA 18 1 95 9.00 86 +14
Takaaki Higuchi 18 1 120 34.00 86 +14
Martín Goerling 18 1 96 9.00 87 +15
Mauricio Squillaci 18 1 105 17.00 88 +16
Pedro Andueza 18 1 105 17.00 88 +16
Juan Cruz Martinez 18 1 101 11.00 90 +18
Alex Sawczuk 18 1 92 2.00 90 +18
Pablo Negrete 18 1 109 18.00 91 +19
Rodolfo Menoret 18 1 107 16.00 91 +19
Tomonori Iwano 18 1 121 30.00 91 +19
Armando Simkin 18 1 103 12.00 91 +19
Ian Sawczuk 18 1 99 7.00 92 +20
Alberto Martinez 18 1 107 13.00 94 +22
Carlos Barbaro 18 1 131 36.00 95 +23
T. Teraoka 18 1 115 18.00 97 +25
M Tsukamoto 18 1 118 21.00 97 +25
Adrian Arrua 18 1 119 21.00 98 +26
Marcos Arriola 18 1 118 18.00 100 +28
Joaquin Montenegro 18 1 131 31.00 100 +28
Facundo Gabriel 18 1 113 12.00 101 +29
Victor Lafeld 18 1 132 27.00 105 +33
Y Matsuo 18 1 149 25.00 124 +52
Francisco Avalos Runke 0 1 0 23.00 0 0